Trening HRV

Tréning HRV – variability srdcovej frekvencie

Srdcová variabilita je meranie intervalu medzi jednotlivými údermi srdca. Čím je variabilita rozsiahlejšia, tým sa naše telo vie lepšie prispôsobiť rôznym životným situáciám, je zdravšie a viac odolné voči stresu.

Tento paramater srdca môžeme trénovať pomocou biofeedbacku.

Obrazovky monitorujú dýchanie a tep srdca a dávajú Vám spätnú väzbu o tom, ako Vám to ide.

Podľa mnohých výskumov tréningom srdcovej variability alebo HRV môžete získať nasledovné benefity:

  •  Lepšími sociálnymi zručnosťami
  •  Vyššou empatiou
  •  Vyššou sebareguláciou
  •  Lepšou pozornosťou
  •  Nižším rizikom ochorenia súvisiaceho so stresom ( vplyv na kardiovaskulárny, imunitný, nervový a endokrinný systém)