Programy

 BIOFEEDBACK

Tréning na zlepšenie kontroly nad fyziologickými reakciami tela v strese a tým zlepšenie pracovného výkonu (viesť ľudí, prezentovať, sústrediť sa), zdravotných ťažkostí a športového výkonu

 • Stresový profil (fyziologické reakcie tela)
 • Analýza tepovej frekvencie, srdcovej variability, vodivosti kože, teploty a štýlu dýchania, svalového napätia
 • Nastavenie tréningového plánu
 • Tréning na zlepšenie kontroly fyziologických reakcii tela v strese a v pokoji pomocou prístroja Procomp Infinity a osobným konzultácií

TYPY TRÉNINGOV - BFB

 1. Tréning srdcovej variability HRV
 2. Tréning svalového napätia 
 3. Tréning kožnej vodivosti 
 4. Tréning teploty kože na periférií 

NEUROFEEDBACK

Tréning mozgových vĺn ako spôsob zmeny mentálnych stavov, zlepšenie koncentrácie, pamäti, nálady, zvládanie telesnej a emočnej záťaže, dosahovanie vrcholnej výkonnosti.

 • Spektrálne zobrazenie aktivity mozgu
 • Analýza zapájania mozgových frekvencií v rôznych situáciách
 • Nastavenie tréningového plánu
 • Tréning na zefektívnenie mozgovej aktivity pomocou prístroja Procomp Infinity a osobným konzultácií

TYPY TRÉNINGOV NFB

 1. Zvyšovanie aktivity častí mozgu
 2. Znižovanie aktivity častí mozgu
 3. Vybalancovanie aktivity mozgu

Pre firmy

Pre Vas