Tréning kožnej vodivosti

Tréning kožnej vodivosti

Ukazuje psychofyziologické vzrušenie alebo mieru aktivácie organizmu. Telo reaguje na malý podnet vylúčením mikročiastočiek potu, ktoré spôsobujú zvýšenú aktiváciu kože.  Na kožnej vodivosti sledujeme do akej miery sa telo aktivizuje pred stresovým podnetom, počas neho a či dokážeme organizmus upokojiť po stresovom podnete.

Tréningom kožnej vodivosti si rozvíjame uvedomenie naučených stresových reakcií a učíme sa základné sebaregulačné zručnosti.